counter
Romania Doar pentru Romani
Protocolul 14... Masele vor deveni atât de sătule de schimbările fără sfârşit ale administraţiei pe care noi le vom instiga printre creştini când vom submina instituţiile lor guvernamentale încât vor tolera orice din partea noastră.

Protocol 2... Există o mare forţă în mâinile guvernelor moderne care pune în mişcare spiritele popoarelor şi aceasta este presa... Dar guvernele sunt incapabile de a profita de această putere şi ea a căzut în mâinile noastre.

Protocol 3... Ziarişti întreprinzători şi pamfletari îndrăzneţi atacă zilnic personalul administrativ al naţiunilor, abuzul lor de autoritate, prepară definitiv prăbuşirea tuturor instituţiilor şi acest lucru va provoca lovituri care vor veni de la populaţia înfuriată.
Protocoalele si razboiul psihologic
 
Protocol 7... Noi trebuie să forţăm guvernele creştine să adopte măsuri care vor ajuta vastul nostru plan care se apropie deja de ţinta sa triumfătoare, exercitând o presiune asupra opiniei publice... şi care în realitate este formată de noi prin ajutorul aşa-numitei puteri a presei.  Cu puţine excepţiuni ea este deja în mâna noastră.

Protocol 12...
Noi vom trata presa în felul următor: ...vom pune şaua pe ea şi vom ţine strâns frâiele. Vom face acelaşi lucru şi cu celelalte publicaţiuni... cum am putea scăpa noi de atacurile presei dacă am rămâne expuşi criticei prin pamflete şi prin cărţi...

Şi acum ATENŢIE ROMÂNI:
Poporul nu va primi nici o ştire care să scape de sub supravegherea noastră. Noi am obţinut deja aceasta, în timpul de faţă, prin faptul că toate ştirile sunt recepţionate prin diferite agenţii unde ele sunt centralizate din toate părţile lumii... Literatura şi jurnalismul sunt două din cele mai importante forţe educative şi în consecinţă guvernul nostru va deveni proprietarul celor mai multe jurnale... Daca noi permitem 10 ziare private, noi vom organiza 30 proprietatea noastră... Aceasta nu trebuie observată de public, pentru care motiv toate jurnalele publicate de noi vor fi cu aparenţă de opiniuni şi tendinţe cu totul contrarii, câştigând astfel încrederea şi atrăgând pe adversarii noştri "astfel vor cădea în cursa noastră şi vor fi făcuţi inofensivi"... Mai înainte de a accepta o lucrare pentru tipărire scriitorul sau editorul trebuie să obţină autorizaţie de la autorităţi. Astfel noi vom cunoaşte în prealabil ce atacuri se prepară contra noastră şi vom fi în stare să le contracarăm publicând mai înainte explicaţiuni asupra subiectului... Printre acele organe care ne ataca pe noi vor fi organe create de noi şi ele vor ataca exclusiv acele puncte pe care noi plănuim să le schimbăm ori să le eliminăm... Noi vom birui pe adversarii noştri cu siguranţă din cauză că ei nu vor mai avea la dispoziţia lor nici un organ de presă. Pretextul pentru a suprima o publicaţiune va fi acela că excită spiritul public fără motiv sau raţiune.
   Baronul Moise Montefiore... Atâta timp cât noi nu vom ţine în mână presa din lumea întreagă, orice ai face este zadarnic. Noi trebuie să stăpânim sau să influenţăm ziarele din lumea întreagă in scop de a lega la ochi şi a amăgi poporul

Protocol 5... Noi trebuie să dirijăm educaţiunea societăţii creştine în aşa fel încât sa pătrundă în ea slăbiciunea descurajării în faţa oricărei întreprinderi care cere iniţiativă.

Protocol 9... Prin presă, libertate individuală şi mai important ca toate, prin educaţie şi cultură, noi am sfărâmat piatra fundamentală a existenţei libere...

ATENŢIE ROMÂNI: ...
Noi am rătăcit, am năucit şi demoralizat tinerimea creştină prin mijlocul unei educaţii cu principii şi teorii false pentru noi, dar pe care noi le-am inspirat lor.

Protocol 14... ...In ţările numite înaintate noi am creat o literatură absurdă, murdară şi dezgustătoare.
În societatea creştină noi am plantat discordia şi protestarea.


Protocol 11...
Creştinii sunt ca o turmă de oi... Ei vor închide ochii la orice, pentru că noi le vom promite că le vom reda toate libertăţile care li s-au luat... pentru a obţine printr-o metodă ocolitoare ceea ce nu se poate obţine de rasa noastră împrăştiată printr-o metodă directă.
...De obicei cei care se intrunesc mai usor in societati secrete sunt cei care voiesc sa ajungă cu orice pret, cei care cauta sa se agate de orice pentru a parveni... ne putem da seama ca acestia sunt usor de manuit si ca pot deveni lesne instrumentul planurilor noastre.
... Creştinii se întrunesc în loji din curiozitate sau în speranţa că prin ele îşi vor deschide drumul spre distincţiuni sociale... noi le înlesnim aceste succese aşa că putem câştiga avantaje din vanitatea născută de aceste succese pentru că prin aceasta poporul inconştient primeşte sugestiunile noastre fără a le mai examina...
...Vă puteţi imagina până la ce grad de naivitate inconştientă poate fi adus cel mai inteligent creştin prin aceste vicleşuguri şi ce uşor este a-l descuraja... sau a-l aduce într-o stare de supunere servilă dacă voieşte a-şi recâştiga situaţia.
... În timp ce noi vom predica liberalismul la păgâni, noi vom ţine poporul nostru şi pe proprii noştri agenţi într-o supunere necondiţionată
Contaminarea psihologica
I. Despre contaminarea psihologică

Contaminarea psihologică se referă la faptul că informaţiile despre care ştim că sunt false şi/sau irelevante ne influenţează reacţiile emoţionale şi comportamentale, chiar dacă noi nu dorim acest lucru şi/sau nu credem că acest lucru se întâmplă (pentru detalii vezi Wilson şi Brekke, 1994 ).

Această contaminare psihologică apare din iluzia omului că poate controla eficient informaţia. Având această iluzie, omul nu este preocupat să controleze contaminarea psihologică şi devine astfel vulnerabil la manipulare. Spre exemplu, în psihologie ştim foarte clar că dacă ni se prezintă informaţii negative despre o persoană X, informaţii despre care aflăm apoi că sunt false şi/sau irelevante, acestea continuă să ne influenţeze inconştient (ex. prin memoria implicită) - ca şi cum ar fi încă adevărate şi/sau relevante - modul în care simţim şi ne raportăm la persoana X . Altfel spus, informaţia falsă şi/sau irelevantă ne influenţează ca şi cum ar fi adevărată, fără ca noi să dorim sau să ştim despre această influenţă. Acesta este mecanismul utilizat în cazul proceselor - când avocatul uneia dintre părţi oferă intenţionat informaţii negative despre cealaltă parte, chiar dacă ştie că aceste informaţii vor fi descoperite/etichetate apoi ca false şi/sau irelevante de alţii - şi/sau al campaniilor de denigrare - când denigratorul produce cât mai multe informaţii negative, chiar dacă sunt false, ştiind că ceva va rămâne; mizând pe acest mecanism, şeful propagandei naziste spunea (citez aproximativ): “O minciună spusă de o mie de ori se transformă în adevăr”.

A existat în filosofie o controversă celebră între poziţia lui Descartes şi cea a lui Spinoza cu referire la înţelegere (comprehensiune).

Descartes a propus următorul model de funcţionare a minţii umane, cu referire la comprehensiune:

• Pasul 1: atunci când mi se transmite o informaţie, trebuie iniţial să o înţeleg; evident, dacă aceasta este într-o limbă pe care nu o cunosc, comprehensiunea se opreşte aici;

• Pasul 2: după ce înţeleg mesajul, decid, prin analize conştiente sau automate, dacă acesta este adevărat sau fals.

Spinoza a propus următorul model de funcţionare a minţii umane, cu referire la comprehensiune:

• Pasul 1: atunci când mi se transmite o informaţie, iniţial o înţeleg, dar odată cu înţelegerea, o consider, din start, ca fiind adevărată;

• Pasul 2: analizez informaţia pe care am primit-o şi decid, prin analize conştiente şi/sau automate, dacă aceasta este chiar adevărată sau dacă este falsă.

Studiile moderne de psihologie cognitivă/socială experimentală (vezi David, 2004 şi studiile citate în lucrare) au arătat clar că Spinoza a avut dreptate (pentru detalii vezi rezultatele grupului lui Gilbert şi colab.).
Aşadar, orice informaţie pe care o “pricepem” (înţelegem) este codată în mintea noastră ca fiind adevărată (adesea acest lucru se face prin procesări automate/implicite/inconştiente). Aceasta este o slăbiciune majoră a speciei noastre! Dacă nu reuşim să parcurgem Pasul 2, informaţia falsă/irelevantă rămâne în mintea noastră ca adevărată. Pasul 2 nu este parcurs atunci când: (1) primim prea multe informaţii deodată şi nu le putem analiza critic (resursele cognitive ale minţii umane sunt limitate); (2) suntem prea stresaţi sau obosiţi (nu avem resurse cognitive executive/atenţionale care să funcţioneze adecvat pentru a parcurge această etapă); (3) informaţia este transmisă subliminal; (4) avem iluzia că avem controlul propriei minţi şi nu facem efortul să analizăm/controlăm informaţia căreia i-am permis să ne intre în minte cu statutul de informaţie adevărată. În plus, să nu uităm că informaţiile complexe (ex. ca cele de tip ştiinţific) pot fi generate, pricepute şi analizate critic, direct şi uşor, doar de cei cu un coeficient de inteligenţă de peste 120, iar aceştia reprezintă aproximativ 10% din populaţia pământului…; aşadar, restul populaţiei este foarte vulnerabil la falsurile transmise prin mijloace manipulative complexe!

Marii manipulatori (oameni şi/sau instituţii) cunosc aceste mecanisme psihologice şi slăbiciuni ale minţii umane şi se prevalează de acestea sistematic, cel mai puternic mediu prin care îşi trimit mesajul fiind adesea mass-media. Mass-media poate deveni însă un vehicul la fel de puternic al “antidotului” pentru contaminarea psihologică. Vă prezint în continuare un “antidot” la contaminarea psihologică, bazat pe studii recente de (neuro)ştiinţe cognitive.

II. Reţetă psihologică pentru a evita contaminarea psihologică

• Evită sursele care ştii că oferă informaţii false şi/sau irelevante;

• Dacă totuşi te expui sau eşti expus la astfel de surse, uneori din motive independente de tine, fii atent să nu fii obosit, stresat sau neatent;

• Fii atent la informaţia pe care o primeşti (ex. nu asculta în timp ce mânânci sau vorbeşti cu altcineva) şi analizeaz-o critic;

• Dacă îţi dai seama că informaţia este falsă şi/sau irelevantă, pentru a bloca contaminarea psihologică indusă automat de ea (mai ales dacă înainte ai crezut sincer că este adevărată):

o Neagă explicit (în limbaj extern sau intern) informaţia pe care ai descoperit-o ca fiind falsă şi/sau irelevantă şi afirmă explicit (în limbaj extern sau intern) informaţia alternativă adevărată;

§ “Ştiu că este fals şi/sau irelevant că…/Nu este adevărat că…Adevărul este că…”

o Anticipează modul în care te-ar putea influenţa infomaţia falsă şi/sau irelevantă în ceea ce simţi, gândeşti şi faci;

o Anticipează modul în care ar trebui să te influenţeze informaţia alternativă, adevărată, în ceea ce simţi, gândeşti şi faci;

o Monitorizează ceea ce simţi, gândeşti şi modul în care te comporţi faţă de persoanele şi/sau situaţiile despre care ai aflat informaţii false şi/sau irelevante; atunci când vezi că simţi, gândeşti şi/sau te comporţi ca şi cum informaţia falsă şi/sau irelevantă ar fi adevărată/relevantă, implementează intenţionat, imediat, comportamentele susţinute de informaţia alternativă adevărată.
III. Referinţe selective

• David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Contaminarea psihologică în mass-media, practica clinică şi juridică. Editura Tritonic, Bucureşti.